اعضای موسس و هیات مدیره و کمیته‌ها

جلیل پسوئی

موسس باشگاه

ابراهیم خاتمی

عضو هیات مدیره و مدیر آقایان باشگاه

ناهید صدقی

عضو هیات مدیره و مدیر بانوان باشگاه

آرش اسماعیل زاده

مسئول کمیته فنی

فرید صدقی

مسئول امور مالی و ادرای

اسماعیل قزاق

مسئول کمیته کوه‌پیمایی و کوه‌نوردی

هیمن سلطانی

مسئول کمیته محیط زیست و امور حقوقی

عطا عزیزی

عضو هیات موسس و بازرس

یعقوب (هیوا) فاتحی

مسئول کمیته انضباطی

شهاب احمد زاده

مسئول کمیته صعودهای ورزشی

هادی بهزاد پور

مسئول کمیته پزشکی کوهستان

مسعود حسن پور

مربی

سیما پیروت زاده

مسئول کمیته بانوان

چالاک کورده

مسئول کمیته روابط عمومی

چالاک حیرانی

مربی

کارزان قزاق

نماینده قهرمانان

عبدالرحمن (صادق) خضری

مسئول ثبت نام

محسن رزمگه

ادمین اینستاگرام و تلگرام و واتساپ باشگاه

اعضای باشگاه

احمد کریمی

عضو جاوید باشگاه

واحد عزیزی

عضو جاوید باشگاه

فتاح فتاح زاده

عضو باشگاه

خسرو حسینی

عضو باشگاه

اسماعیل بابامیری

عضو باشگاه

کمال تردست

عضو باشگاه

رحیم مظهری اقدم

عضو باشگاه

غفور شکری

عضو باشگاه

کامبیز پرست

عضو باشگاه

سردار سراجی

عضو باشگاه

نوید کاوه

عضو باشگاه

آریا کاوه

عضو باشگاه

شهریار پاشایی

عضو باشگاه

ناصر گاگمی

عضو باشگاه

سمیه خضری

عضو باشگاه

سوما حیرانی

عضو باشگاه

میلاد حیرانی، نگار پورمند

عضو باشگاه

سرور حیرانی

عضو باشگاه

روژین بردنوس

عضو باشگاه

شادی خسروی

عضو باشگاه

یاسا رماستی

عضو باشگاه

شاهو شکری

عضو باشگاه

باوان اسماعیل زاده

عضو باشگاه

تارا کریم پور

عضو باشگاه

احد احمدی

عضو باشگاه

نیما بایزیدی

عضو باشگاه

ژینا صدقی

عضو باشگاه

ژوان بهزادپور

عضو باشگاه

سعید حبیب زاده

عضو جاوید باشگاه

محمود پدرام

عضو جاوید باشگاه

آرمان کاوه

عضو باشگاه

امید خالق زاده

عضو باشگاه

جمیله آلانی

عضو باشگاه

چیمن حیرانی

عضو باشگاه

سالار رحمانی

عضو باشگاه

مینا دمکری

عضو باشگاه

رحیم جاف

عضو باشگاه

سامرند خاتمی

عضو باشگاه

محمد مرادی

عضو باشگاه