افتخارات ملی باشگاه اوراز

انتخاب بجا و شایسته آقای شهاب احمدزاده سنگنورد توانای باشگاه اوراز مهاباد برای شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی سنگنوردی

تبریک به جامعه ورزشی و کوهنوردی شهرستان مهاباد؛ فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از آقایان شهاب احمدزاده، کامیار حسینی و سیاوش گل محمدی سه نماینده استان آذربایجان غربی هر سه از شهرستان مهاباد برای شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی سنگنوردی (سرطناب و بولدرینگ) دعوت به عمل آورد.

شهاب احمدزاده عضو باشگاه اوراز مهاباد در جریان مسابقات سنگنوردی استان آذربایجان غربی انتخابی مسابقات کشوری در رشته سرطناب جایگاه اول و در رشته بولدرینگ جایگاه سوم را کسب کرده بود.

باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی اوراز مهاباد برای این جوان خوش آتیه در اردوهای تیم ملی آرزوی موفقیت دارد.

حضور آقای شهاب احمدزاده سنگنورد باشگاه اوراز مهاباد در آزمون ورودی مربیگری صعودهای ورزشی در استان زنجان
برای ایشان آرزوی موفقیت داریم

قبولی شهاب احمدزاده سنگنورد باشگاه اوراز درآزمون ورودی دوره طراحی درجه صعودهای ورزشی

برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی داریم