لووتکەی بەرزی چیایی “کەپری” – “کانی ره ش” – “سمایل قەززاق” 24ی خاکەلێوەی1403 هه تاوی ( قله کوهستان کپری و کانی رش 24 فروردین1403)

لووتکەی بەرزی چیایی "کەپری" - "کانی ره ش" - "سمایل قەززاق" 24ی خاکەلێوەی 1403 هه تاوی ...

ادامه مطلب